Aanpak

Van een ingewikkeld verandervraagstuk naar concreet gedrag

De begeleiding geven we vooral vorm met behulp van de verander strategieën van de Ladder. De methodiek de Ladder is ontwikkeld door Dr. Ben Tiggelaar. Hij maakt 30 jaar veranderpsychologie praktisch toepasbaar in het boek de Ladder. In dit boek staat het 3-stappenplan centraal waarmee doelen worden behaald door zichtbaar nieuw gedrag op de werkvloer. We begeleiden jou vanuit onze waarden.

De beste tools uit 30 jaar veranderpsychologie in één traject

De drie sporten van de Ladder symboliseren drie stappen: doel, gedrag en support. Bij het plannen maken we de beweging van bovenaan de ladder naar beneden. We formuleren het doel, oftewel de gewenste verandering. Vervolgens wordt het gewenste gedrag bepaald, om tot het doel te komen. Tenslotte worden minimaal drie effectieve supporttechnieken geformuleerd die ervoor zorgen dat het gewenste gedrag wordt geborgd in de praktijk.

Bij het oefenen en leren gaat de beweging precies andersom, dus van beneden naar boven. De drie supporttechnieken worden uitgevoerd, zodat het gewenste, concrete gedrag zichtbaar wordt. En zo kan uiteindelijk het gewenste doel worden gerealiseerd.

Een gewenste werkelijkheid vraagt om gewenst gedrag en minimaal drie vormen van support.

Doel - dé motivatie magneet

De bovenste sport is het doel, want iedere verandering heeft een einddoel voor ogen: Een gewenste nieuwe situatie of uitkomst die je nastreeft. Er zijn drie cruciale stappen.

  • Kies een ontwikkeldoel in plaats van een prestatiedoel.
  • Formuleer een motiverend ‘waarom’ voor je doel.
  • Werk aan één doel tegelijk en maak bij meerdere doelen een rangorde.

Gedrag - beleid in actie

Een nieuwe gewenste werkelijkheid ga je niet bereiken met oud gedrag. Om tot het gestelde doel te komen zal nieuw-geformuleerd gedrag moeten worden ingezet. Het gewenste gedrag formuleer je door drie effectieve stappen te zetten.

  • Kies gedrag dat je leuk vindt of waar je al goed in bent.
  • Formuleer het gewenste gedrag zo concreet en helder mogelijk.
  • Denk simpel en maak je eerste stappen zo eenvoudig mogelijk.

Support - dé reden waarom de verandering gaat lukken

Zonder support is gedragsverandering een illusie! Toch wordt de onderste sport het vaakst overgeslagen. Wij leggen graag zóveel nadruk op support dat we onszelf de verandersupporters noemen. Een gedragsverandering heeft minimaal drie vormen van support nodig en liefst nog meer. Wederom zijn er drie stappen belangrijk.

  • Zorg dat de directe omgeving het gewenste gedrag makkelijk maakt.
  • Bereid je voor op momenten van de waarheid.
  • Neem tijd voor zelfreflectie en monitor je eigen gedrag.

Onze begeleiding op klantvragen

Eerder begeleidden we organisaties en teams met vraagstukken, zoals:

Productiviteit op de werkvloer verbeteren
We stellen dingen uit, maken dingen niet voldoende af en raken tijdens het uitvoeren continu afgeleid.

Veranderproces in een team
Hoe kunnen we mensen meekrijgen in het cultuur-veranderproces?

Gestructureerd werken
Hoe kunnen we werken aan betere werkritmes en heldere doelen, om zo met discipline de waan van de dag te overwinnen?

Nieuwe vaardigheid leren
We willen nieuwe producten ontwikkelen. De vaardigheden om tot nieuwe producten te komen hebben we nog niet in huis, maar we hebben die nu wel nodig.

Marketing
Hoe kunnen wij ons zó profileren, dat we meer goede klanten werven en dus meer omzet genereren?

© 2021 Verander Supporters All rights Reserved

Created by: corTechs IT

Designed by: la-lis.com