Aanpak

Van een ingewikkeld verandervraagstuk naar concreet gedrag

Dít is waar het om gaat bij verandering.

 

Het is simpel: als je een proces wilt verbeteren, moet je eerst de bottleneck vinden. Dat geldt voor ieder proces. Dus ook bij een veranderproces. En wat is die bottleneck bij verandering? Menselijk gedrag. Dàt is de beperkende factor. Harvard-professor John Kotter zegt het zo:

 “Het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen. De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van mensen.”

 

 Maar gedrag veranderen is moeilijk! 

 

Het is moeilijk om gedrag te veranderen als mensen:

 • het nut van de verandering niet inzien.
 • eigenlijk niet geloven dat ze kunnen veranderen.
 • niet glashelder hebben wat het gewenste gedrag precies is.


Om deze barrières te overwinnen heb je kennis en kunde nodig. Kennis van veranderpsychologie. Daarom ontwikkelde dr. Ben Tiggelaar de Ladder over Gedragsverandering. Ben is onderzoeker, adviseur en auteur op het gebied van leiderschap, gedrag en verandering. Hij is bekend van bestsellers als Dromen, durven, doen, seminars als MBA in één dag, zijn column in NRC Handelsblad en podcast bij BNR Nieuwsradio. Ben wordt gezien als een van de topsprekers in zijn vakgebied en heeft seminars over de hele wereld gegeven. 

 

We begeleiden organisaties en teams vooral met behulp van de verander strategieën van de Ladder.

De beste tools uit 30 jaar veranderpsychologie in één traject

De drie sporten van de Ladder staan voor Doel, Gedrag en Support. Bij het plannen maken we de beweging van bovenaan de ladder naar beneden. We formuleren het doel, oftewel de gewenste verandering. Vervolgens wordt het gewenste gedrag bepaald, om tot het doel te komen. Tenslotte worden minimaal drie supporttechnieken geformuleerd die ervoor zorgen dat het gewenste gedrag wordt geborgd in de praktijk.

Bij het proberen gaat de beweging precies andersom, dus van beneden naar boven. De drie supporttechnieken worden uitgevoerd, zodat het gewenste, concrete gedrag zichtbaar wordt. En zo kan uiteindelijk het gewenste doel worden gerealiseerd.

Een gewenste werkelijkheid vraagt om gewenst gedrag en minimaal drie vormen van support.

Doel - dé motivatie magneet

De bovenste sport is het doel, want iedere verandering heeft een einddoel voor ogen: Een gewenste nieuwe situatie of uitkomst die je nastreeft. Er zijn drie cruciale stappen.

 • Kies een ontwikkeldoel in plaats van een prestatiedoel.
 • Formuleer een motiverend ‘waarom’ voor je doel.
 • Werk aan één doel tegelijk en maak bij meerdere doelen een rangorde.

Gedrag - beleid in actie

Een nieuwe gewenste werkelijkheid ga je niet bereiken met oud gedrag. Om tot het gestelde doel te komen zal nieuw-geformuleerd gedrag moeten worden ingezet. Het gewenste gedrag formuleer je door drie effectieve stappen te zetten.

 • Kies gedrag dat je leuk vindt of waar je al goed in bent.
 • Formuleer het gewenste gedrag zo concreet en helder mogelijk.
 • Denk simpel en maak je eerste stappen zo eenvoudig mogelijk.

Support - dé reden waarom de verandering gaat lukken

Zonder support is gedragsverandering een illusie! Toch wordt de onderste sport het vaakst overgeslagen. Wij leggen graag zóveel nadruk op support dat we onszelf de verandersupporters noemen. Een gedragsverandering heeft minimaal drie vormen van support nodig en liefst nog meer. Wederom zijn er drie stappen belangrijk.

 • Zorg dat de directe omgeving het gewenste gedrag makkelijk maakt.
 • Bereid je voor op momenten van de waarheid.
 • Neem tijd voor zelfreflectie en monitor je eigen gedrag.

Onze begeleiding op klantvragen:

Eerder begeleidden we organisaties en teams met vragen, zoals:

Hoe kunnen we de productiviteit op de werkvloer verbeteren?
We stellen taken uit, maken dingen niet voldoende af en raken tijdens het uitvoeren continu afgeleid. 
Kunnen jullie ons helpen in productief en prettig werken en time-management

Door de Corona werkt iedereen bijna volledig thuis. Hoe zorgen we ervoor dat de werksfeer goed blijft en de productiviteit ook?
 
Kunnen jullie ons helpen met onze cultuurverandering?
Kunnen jullie ons helpen om van een ‘altijd-druk-cultuur’ te komen tot een cultuur waar innovatie-kansen worden opgepakt?
Help ons met ons marketing-probleem. Hoe kunnen we ons zó profileren dat we meer goede klanten werven en dus meer omzet krijgen?
 
Hoe kunnen we mensen meekrijgen in cultuurverandering?

Hoe kunnen we in de thuiswerktijd toch een prettige en effectieve cultuur behouden?

 
Hoe kunnen we onze leidinggevenden blijvend ontwikkelen?

Hoe kunnen we werken aan betere werkritmes en heldere doelen, om zo met discipline de waan van de dag te overwinnen?

Hoe kan ik als leidinggevende mensen mee krijgen? Ik wil er graag mee oefenen.

Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doe te veel zelf, kun je me leren delegeren?

Ik wil leren om mijn macht als leider op een goede manier in te zetten. Ik houd van harmonie en vindt mensen aanspreken lastig.

 

Hoe manage ik de lastigste persoon op aarde, oftewel mezelf?

Ik wil leren om klanten aan te spreken op niet nagekomen afspraken op een vriendelijke en duidelijke manier.

Ik wil leren om mijn ondernemerschap in te zetten, zonder me te laten beperken door mijn angst of negatieve reactie van de ander.

Ik ben nogal perfectionistisch. Hoe kan ik leren om ook genoegen te nemen met een 7 of een 8? 

“Veranderen is ingewikkeld en divers.

Daarom heb je juist een set van eenvoudige regels en principes nodig.”

– John Kotter

© 2023 Verandersupporters. All rights reserved

Website by: corTechs IT