Case Verandertraject Provalu

Situatie

Cultuurverandering om toekomstbestendig te worden.

Cultuurver-andering om toekomst-bestendig te worden.

Provalu biedt ruim 600 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek in Zuid-Holland. Zo kunnen mensen werken én ontwikkelen in hun vaardigheden en kwaliteiten. Provalu voert dit werk uit in opdracht van zeven gemeenten in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Zo zet Provalu zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Vraag

Het MT en de HRDafdeling van Provalu hadden de vraag: Hoe kunnen we, na de komst van de participatiewet, een ondernemend en toekomstbestendig bedrijf worden? En: hoe kunnen we veranderen van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf? De vraag aan Verandersupporters was: begeleid ons in een verandertraject zodat we ontwikkelbedrijf worden en zo toekomstbestendig worden.

Begeleiding

Verandersupporters verzorgde het verandertraject in nauwe samenwerking met het regie-team van 15 medewerkers van Provalu. Het regie-team bestaat uit medewerkers uit alle lagen van de organisatie en het gehele MT. De titel van het traject is: Provalu Vooruit! Samen steeds beter.

Met het regie-team deden we twee heidagen om de doelen en gedragingen scherp te krijgen. Die doelen werden vastgesteld: 1. Leren om doelgericht te werken; 2. Leren om open te communiceren; 3. Leren om een ontwikkelgerichte en innovatieve cultuur te krijgen.

Bij elk van deze doelen formuleerden we drie voorbeeldgedragingen. Bij open communiceren kun je bijvoorbeeld denken aan: Als ik een lastige situatie bespreekbaar maak, dan bereid ik me voor met de 3 feedback-stappen en ik stel mezelf de vraag: Hoe zal de impact zijn op de ander?

 

Na de regie-team-heidagen is het traject gestart met 50 leidinggevenden uit de organisatie onder leiding van vijf begeleiders van Verandersupporters. Elke deelnemer ontving het boek de Ladder met daarbij een leesopdracht in combinatie met het werkboek bij de Ladder. Die gebruikten we tijdens vier trainingsdagen, drie supervisiebijeenkomsten en drie 1:1 coachgesprekken verspreid over een jaar.

Resultaat

Elk contactmoment (dus eens per 3-4 weken ongeveer) werd gemeten hoe de ontwikkeling richting de gestelde doelen verliep. Zo was goed te zien dat uiteindelijk 80% van de deelnemers hun doelen met ruim 80% behaalde. Regie-teamleden, waaronder het MT zeggen hier het volgende over:

Heb je vragen of wil je een situatie voorleggen? Bel of mail ons.

© 2024 Verandersupporters. All rights reserved

Website by: corTechs IT