Privacy Statement

Privacy verklaring

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

1. welke gegevens we verzamelen;

2. waartoe we dat doen;

3. hoe we ermee omgaan;

4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

• Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres.

• Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.

• Wanneer je mee doet aan een begeleidingstraject vullen we tijdens ons intakegesprek een intakeformulier in. Daarop laat je biografische informatie achter, bijvoorbeeld over je opleiding, je huidige functie en je leerwensen.

• Wanneer je je inschrijft voor een begeleidingstraject dan vragen we naar je voor- en achternaam en je telefoonnumer of mailadres. Zo nodig, bijvoorbeeld voor het opsturen van trainingsmaterialen, vragen we naar je huisadres, je postcode en woonplaats.

• Wanneer je deelneemt aan een training of opleiding vragen we je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer.

Op onze website gebruiken we cookies om je zo goed mogelijk en op maat van dienst te kunnen zijn.

2. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze begeleiding. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

3. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze in principe niet delen met derden. Alleen delen we met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens, alleen indien het nodig is, met onze boekhouder en accountant & onze webhost mijndomein.nl

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat.

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Geschillen Commissie. Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je.

Verandersupporters.nl Durk en Serge de Boer

Amsterdam & Hattem 16 november 2020

© 2024 Verandersupporters. All rights reserved

Website by: corTechs IT